Съдържание на страницата


„МаркДата” ООД е водеща компания в областта на интелектуалната собственост.

Ние Ви гарантираме висококачествени квалифицирани консултации в областта на индустриалната собственост, както и съдействие и представителство за придобиването и защитата на интелектуалната и индустриалната собственост на Вашата фирма.

„МаркДата” ООД предоставя консултации и съдействие на всички етапи на проучване, заявяване, регистрация и защита на изобретения, търговски марки, географски означения и промишлен дизайн в България и по света.

Притежавайки над 30 години професионален опит, експертите от „МаркДата” ООД и „Бюро Игнатов” (като част от „МаркДата” ООД) предоставят на клиентите си уникална комбинация от технологично и юридическо ноу-хау в областта на индустриалната и интелектуалната собственост.

Нашият опит, съчетан с нашата отдаденост към работата и стремеж за постоянно повишаване на качеството на услугите, ни дава възможност винаги в максимална степен да отговорим на Вашите нужди и очаквания.


Актуални акценти

Европейски марки

Считано от 23.3.2016 г., Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OНІМ) е преименувано на Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността е преименувана на марка на Европейския съюз.

Всички съществуващи марки на Общността стават автоматично марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз на 23.3.2016 г.

В Регламента за изменение се преразглеждат също таксите, дължими на EUIPO, включително общо намаление на размерите им, по-конкретно в случая с таксите за подновяване на марки.

Опозиция при националните марки

След влизането в сила на важни промени в Закона за марките и географските означения, се въведе опозиционна система при регистрацията на марки, в резултат на което непрекъснатото, компетентно и професионално наблюдение за наличие на сходни права по регистрирани или заявени марки става задължителна предпоставка за надеждната защита на Вашите търговски марки.


Качество и сигурност

В рамките на проект BG161PO003-2.1.12-0232 „Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на системи за управление в Маркдата ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Маркдата ООД внедри и сертифицира система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 и система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта ISO 27001:2013. Можете да се запознаете с нашата политика за качество и информационна сигурност.

Анкета за проучване на Вашето мнение